Na webu Learning.cz a Peceny.cz se snad časem začne pracovat.

Ondřej Pečený (nikoli však stejnojmenný bývalý mluvčí Dopravního podniku Hl. m. Prahy) je občas k zastižení na adrese info-(zavi-naacz_)-learning.cz.

You can contact the owner of Learning.cz and Peceny.cz internet domain (Ondřej Pečený) at info-(a-t_)-learning.cz.